top of page

WRITE ME

Would love to hear your thoughts!

Thanks for submitting!

Decorative image

Bu web sayfası TÜBİTAK-1001 kapsamında yürütülen

"Türkiye'deki Uluslararası Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyo-kültürel Uyumları Üzerinde Etkili Olan Bireysel ve Kurumsal Faktörlerin Analizi ve Sosyo-Kültürel Uyumun Sağlanmasına Yönelik Bir Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi"

projesi için hazırlanmıştır. 

bottom of page